Website

MtSystems.nl besteedt grote zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de op onze webshop en nieuwsbrief gepubliceerde data en prijzen. Onjuistheden kunnen echter voorkomen.

Deze webshop kan hyperlinks naar de websites van derden bevatten. Het gebruik van websites van derden is voor risico van de gebruiker.

Deze website is eigendom van MtSystems.nl. Het auteursrecht op de inhoud van deze website behoort toe aan MtSystems.nl. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MtSystems.nl mag de inhoud van deze website niet worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, behoudens beperkingen bij wet gesteld. Alle woord- en beeldmerken op deze website zijn eigendom van MtSystems.nl tenzij anders vermeld of met toestemming door derden voor gebruik door MtSystems.nl ter beschikking gesteld. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MtSystems.nl is het niet toegestaan op enige wijze gebruik te maken van deze merken, behoudens de beperkingen bij wet gesteld.

Aansprakelijkheid

Hoewel MtSystems.nl alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is MtSystems.nl niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden. Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van MtSystems.nl , welke geen eigendom zijn van MtSystems.nl, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van MtSystems.nl . Hoewel MtSystems.nl uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door MtSystems.nl worden onderhouden wordt afgewezen.

MtSystems.nl sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Voor Software diensten, kunnen wij na afsluiting geen geld terug geven. Mocht de dienst tegenvallen en of niet voldoen aan de verwachting, dan eindigt deze automatisch na periode van afsluiting. Mocht de aanbiedende partij stoppen met aanbieden, failliet gaan en of verdwijnen, dan is MtSystems.nl is niet verantwoordelijk voor deze diensten van de derden.