Garantievoorwaarden MtSystems Dakwerken?

Bij ons krijgt u op de door ons uitgevoerde werkzaamheden en gebruikte materialen een garantie van 10 jaar. Deze garantie bieden wij, omdat wij staan voor service en kwaliteit. De garantie geldt voor lekkages die zijn ontstaan door het aanbrengen of gebruiken van onze materialen.

Wanneer is garantie uitgesloten?

MtSystems Dakwerken sluit de volgende situaties uit van garantie:

  • Natuurrampen;
  • Brand en explosie, zoals een gaslek of vuurwerk;
  • Lekkages ontstaan door onjuist en vaak belopen van het dak;
  • Werkzaamheden uitgevoerd door derden, hierdoor vervalt de garantie onmiddellijk.

Indien uw lekkage niet binnen onze garantievoorwaarden valt, komen we met een passende oplossing voor u. Dit doen wij uiteraard tegen een scherpe prijs.

Hoelang kunt u wachten met het melden van schade aan uw dak?

Indien u binnen 10 jaar na uitvoering een lekkage krijgt, dient u direct contact met ons op te nemen. Wij komen zo spoedig mogelijk de schade bij u opnemen. Valt uw lekkage binnen de garantievoorwaarden, dan zullen wij dit kosteloos herstellen.